Price list

Erotic massage
30 min — 1200Kč (52€)
60 min — 1500Kč (65€)
90 min — 2400Kč (104€)
Royal vip massage
60 min — 6000Kč (261€)
Lesbi Show and Champagne
Relaxing massage
60 min — 1800Kč(75€)
90 min — 2500Kč(105€)
Lingam massage
40 min — 1800Kč(78€)
Nuru massage
30 min — 1500 Kč (65€)
60 min — 2000 Kč (87€)
90 min — 2900 Kč (126€)
Hawaiian massage
60 min — 1800 Kč(75€)
Massage Glamour
30 min — 2100 Kč(91€)
60 min — 2900 Kč(126€)
90 min — 3500 Kč(152€)
BDSM massage
60 min — 2500 Kč(109€)
Couple's massage
60 min — 4200 Kč(183€)
90 min — 6000 Kč(261€)
Hotel massage
60 min — from 2500 Kč(109€) + taxi
Nuru massage 2 girls
90 min — 5000 Kč(210€)
Happy moment
15 min — 1000Kč (45€)
Swingers massage
60 min — 2000Kč(85€)
Tantric massage
60 min — 2500 Kč (109€)
90 min — 3100 Kč (135€)
Secret massage
60 min — 2500 Kč (105€)

Happy hours

OD 11:00-15:00

Nuru massage
30 min — 1300Kč (57€)

60 min: — 1800Kč (78€)

90 min — 2700Kč (117€)
Happy moment
15 min — 1000Kč (45€)
Tantra massage
60 min — 2300Kč (100€)

60 min — 2900Kč (126€)
Our operators will help you choose the type of erotic massage from the variety that we offer. We will make sure you’ll have a perfect male or female masseuse.